خودآموزهای صوتی دکتر دلفروز

پادکست به مدت ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه
۳۱۰,۰۰۰ تومان
پادکست به مدت ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه
۳۷۰,۰۰۰ تومان
پادکست به مدت ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
۴۹۰,۰۰۰۰ تومان

پادکست آموزش
Oxford Word Skills
رایگان

آموزش های آنلاین دکتر دلفروز

آموزش آنلاین زبان انگلیسی از پایه تا IELTS و TOEFL

آموزش آنلاین مجموعه
Mindset For IELTS

آموزش آنلاین فن ترجمه
از پایه تا پیشرفته

آموزش آنلاین منابع دانشگاهی

آموزش اصولی و دقیق گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته

آموزش کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری با روش تحلیل متن

آموزش منابع تخصصی کنکور فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و دکتری مطالعات ترجمه

معرفی

دکترای ترجمه از دانشگاه اصفهان

مترجم رسمی قوه قضاییه

گواهی شرکت در دوره روش تدریس از انتشارات Oxford