آموزش لغات پیشرفته با روش ریشه شناسی (آنلاین)

ویژه: آموزش آنلاین فن ترجمه
(ظرفیت محدود)

خودآموزهای صوتی دکتر دلفروز

۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت و ۳۷ دقیقه)
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۶ ساعت و ۵۴ دقیقه)
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت و ۵۳ دقیقه)

آموزش های آنلاین دکتر دلفروز

آموزش آنلاین کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری با روش تحلیل متن

آموزش آنلاین منابع تخصصی کنکور فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و دکتری مطالعات ترجمه

آموزش آنلاین مجموعه
Mindset For IELTS
بهترین منبع آزمون آیلتس

آموزش اصولی و دقیق گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته
.

معرفی

دکترای ترجمه از دانشگاه اصفهان

مترجم رسمی قوه قضاییه

گواهی شرکت در دوره روش تدریس از انتشارات Oxford