دوره فن ترجمه دکتر دلفروز

برگزاری کلاس به صورت آنلاین و حضوری  تعداد اعضاء کلاس ۱ تا ۴ نفر  تاریخ شروع دوره: با توجه به محدود بودن تعداد اعضای کلاس، تاریخ شروع با هماهنگی متقاضیان تعیین میشود. دوره منطبق با سطح بندی CEFR در سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته برگزار میشود. تعداد جلسات هر سطح: ۲۰ جلسه شهریه دوره […]