آموزش آنلاین دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مترجمی زبان انگلیسی

Introducing Translation Studies اثر جرمی ماندی Jeremy Munday همچنان راهنمای قطعی تئوری ها و مفاهیمی است که رشته مطالعات ترجمه را تشکیل می دهند. با ارائه یک مرور کلی در دسترس و به روز ، مدتهاست که این کتاب درسی ضروری برای دوره های سراسر جهان است. این کتاب راهنمای متعادل و مفصلی برای منظر نظری […]