کلاس تصحیح رایتینگ Writing آنلاین

آیا در  تصحیح رایتینگ writing تک تک خطاها باید اصلاح شوند؟ این سوال در یادگیری زبان دوم همیشه بحث برانگیز بوده است. اگرچه درست است که اکثر اشتباهات املایی با افزایش مهارت یادگیرنده دیگر تکرار نمیشوند، برخی از اشتباهات – عمدتاً از نوع گرامری – علیرغم تلاش های مکرر برای اصلاح، برطرف نمیشوند. در کلاس […]