کلاس بحث آزاد Free Discussion فری دیسکاشن

سوال:     یک کلاس بحث آزاد خوب چه ویژگی هایی دارد؟     آیا طرح خاصی برای کلاس بحث آزاد وجود دارد؟     چه تکنیک هایی را می توان در کلاس بحث آزاد به کار برد تا به بهبود مهارت زبان انگلیسی زبان آموزان در دقت و تسلط کمک کند؟ دکتر Jack. C. Richards پاسخ می […]